Snabb och gratis leverans

100 dagars nöjdhetsgaranti

Köp nu, betala senare

Känd kvalitet sedan 1933

Registrator

Namn: Kulta-Center Oy (Business ID 0166661-3)

Adress: Olavinkatu 53, 57100 Savonlinna, Finland

E-post: info[@]klockonline.se

 

Registrerade namn

KlockOnline.com kund- och marknadsföringsregister.

 

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Informationen som samlas in används för att bearbeta beställningar, upprätthålla kundrelationer för e-handel och skapa de kontakter som krävs av tjänsten. Kunden samtycker till avtalet genom att tillhandahålla information för ett prenumeration eller genom att prenumerera på ett nyhetsbrev, vilket skapar en juridisk kundrelation som fungerar som den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Vi samlar också in information för marknadsföring av våra produkter och tjänster, i vilket fall den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ett kontrakt. Personuppgifter samlas in från den registrerade själv och i olika stadier i kundrelationens livscykel.

 

Registerets informationsinnehåll

Som abonnent för nyhetsbrev: namn och e-postadress

Som abonnent: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, information relaterad till profilering och inköp av produkter, samt annan information från kunden.

Recensioner: Namn, pseudonym, e-post eller annan information från kunden.

 

Lagringstid för personuppgifter

Vid beställning samtycker kunden till lagring av kundinformation i vårt system för att upprätthålla kundrelationer. Kundinformation sparas i direktmarknadsföring registret så länge kundrelationer upprätthålls och kunden inte har förbjudit direktmarknadsföring. Vi behåller e-postmeddelanden relaterade till beställningar i 7-8 år och fakturor och kvitton för 7-8 år från det datum de krävs enligt lag. Googles analysdata bevaras av vårt marknadsföringsteam i 50 månader. För recensioner kvarstår recensionerna under den tjänst som används.

 

Din personliga information kommer att mottas av

- Vårt företag och dess anställda, vars arbetsbeskrivning inkluderar underhåll av e-handel.

- Betalningstjänst leverantör Klarna.

- Transportföretag som skickar beställningen till dig

- Bokföringsföretaget som registrerar beställningen i våra böcker.

- Revisorn som granskar våra konton.

- IT-företaget som underhåller vår webbplats

Dessutom kan vårt marknadsföringsteam få allmän information för marknadsföring, direktmarknadsföring och kommunikation, såväl som andra marknadsföringsaktiviteter för [domännamn]. Företaget som upprätthåller granskningarna och tillhandahåller tjänsten får informationen som kunden själv tillhandahåller, som dock inte vidarebefordras till tredje part.

    

Regelbundna överföringar eller överföringar av data utanför EU eller EES

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Registrets säkerhetsprinciper

Registrets informationssystem är skyddat av en server skyddad med elektroniska säkerhetsmetoder. Tillträde till registret är begränsat till registraturen, företagets ledning och den personal vars position eller skyldigheter inkluderar disposition. Registret skyddas av ett personligt användarnamn och lösenord. Manuellt material skrivs endast ut vid behov. Konfidentiellt material kommer att förstöras korrekt.

 

Kundens rättigheter

Den registrerade har rätt att begära personuppgifter om honom eller henne från den registeransvarige och rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Kunden har rätt att förbjuda överföring av data från ett system till ett annat.

En begäran om att stoppa direktmarknadsföring eller radera information från vårt system måste göras skriftligen till butiken eller e-postas till den e-postadress som är registrerad i vårt system.

Observera att du bara har ”rätten att vara glömd” om vi inte har någon juridisk skyldighet att fortsätta behandla din personliga information.

 

Ändringar i vår integritetsförklaring

Vi kan uppdatera vår integritetsförklaring, till exempel när lagstiftningen ändras.

© 2021 Kulta-Center Oy. Alla rätt förbehållna. | FO-nummer: 0166661-3